Strona główna / Kontakt

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Strona http://www.takex.pl/ zwana dalej Stroną należy do Marcina Ficka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą E-SYSTEM Marcin Ficek, 32-340 Zabagnie, ul. Czarnoleska 10, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 6371993903, REGON 356763890. Poniżej informujemy, na jakich zasadach Strona wykorzystuje pliki cookies i jak można nimi zarządzać, jakie inne dane są gromadzone przez Stronę i na jakich zasadach są wykorzystywane, a także na jakich zasadach można korzystać ze Strony.

Przeglądarki

W celu prawidłowego i pełnego korzystania z  Strony, należy dysponować przeglądarką Internet Explorer 9.0, Mozilla Firefox 23.0, Chrome 28.0 lub odpowiednio wyższymi aktualizacjami takiego oprogramowania lub oprogramowaniem o podobnych parametrach.

Pliki Cookies

Korzystanie ze Strony może być uzależnione od akceptacji tzw. plików cookies będących plikami tekstowymi, który są zapisywane na dysku urządzenia, na którym wyświetlono Stronę za pomocą przeglądarki internetowej. W plikach cookies gromadzone są informacje o historii przeglądania Strony, w tym nazwa Strony, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies są wykorzystywane na Stronie do 1) utrzymania sesji po zalogowaniu, 2) dostosowania zawartości Strony do oczekiwań odwiedzającego oraz optymalizacji zasad korzystania ze Strony, w tym poprzez umożliwienie identyfikacji urządzenia, z którego korzysta odwiedzający i odpowiedniego dostosowania Strony do wymogów i ustawień tego urządzenia; 3) tworzenia statystyk, które umożliwiają analizę zasad korzystania przez odwiedzającego ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej funkcjonalności. Strona wykorzystuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: pliki „stałe”  oraz pliki „sesyjne”. Pliki „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym odwiedzającego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez odwiedzającego ze swojego urządzenia końcowego. Pliki „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które są przechowywane w urządzeniu końcowym odwiedzającego do czasu wylogowania ze Strony, opuszczenia Strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

Przekierowanie na inne strony

Na Stronie znajdują się linki umożliwiające przekierowanie użytkownika Strony na strony internetowe innych podmiotów, w tym producentów oferowanych Produktów, które mogą wykorzystywać pliki cookies lub oferować usługi wymagające podania danych osobowych. W takim przypadku należy zapoznać się z warunkami korzystania z takich stron, bowiem niniejsza Polityka prywatności ich nie obejmuje, a administrator Strony nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich.

Logi systemowe

Logi systemowe zawierają adres IP z jakiego odwiedzający wszedł na Stronę oraz czas połączenia. Strona wykorzystuje logi systemowe jedynie w celach statystycznych i nie służą one identyfikacji poszczególnych odwiedzających i nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi.

Inne narzędzia

Strona wykorzystuje narzędzie analityczne Google Analytics i gromadzi  informacje dotyczące rodzaju wykorzystywanej przez odwiedzających Stronę przeglądarki, typu stosowanego systemu operacyjnego, nazwy domeny, lokalizacji celem wykorzystania do generowania statystyk odwiedzin Strony i usprawnienia administracji Strony. Strona, w oparciu o pliki cookies, kieruje reklamy do odwiedzających Stronę, podczas korzystania z wybranych narzędzi firmy Google, na stronach www. emitujących reklamy, w ramach sieci reklamowych, które umożliwiają dopasowanie reklam do użytkownika.  Google Analytics wykorzystuje głównie własne pliki cookie do raportowania interakcji użytkowników na Stronie. Więcej informacji o tym, jak Google używa plików cookie dotyczących reklam można uzyskać na stronie https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

Modyfikacje obsługi cookies

Co do zasady, odwiedzający  Stronę może samodzielnie zmienić w swoim urządzeniu końcowym ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie zasad korzystania z  plików cookies, w tym może zablokować automatyczną akceptację obsługi plików cookies, może żądać każdorazowo informacji o ich zamieszczeniu w urządzeniu, jak też może wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym.  Ograniczenia w zakresie obsługi plików cookies stosowanych przez Stronę może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony.

Dane osobowe 

Marcin Ficek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą E-SYSTEM Marcin Ficek, 32-340 Zabagnie, ul. Czarnoleska 10, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 6371993903, REGON 356763890 jako Administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem) przetwarza dane przekazane przez klientów korzystających ze Sklepu za pośrednictwem właściwych formularzy, na zasadach określonych w "Regulaminie Sklepu Internetowego Montersi.pl" lub przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie ""ww.montersi.pl" lub na Stronie. Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie www.montersi.pl/polityka prywatności, a także pod adresem kontaktowym sklep@montersi.pl.

Odpowiedzialność

E-SYSTEM Marcin Ficek nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe w czasie przeglądania Strony wynikające z działania osób trzecich, jak również nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie Strony z przyczyn niezależnych od niego, w tym z przyczyn leżących po stronie osób trzecich bądź też będących następstwem siły wyższej.

Prawa autorskie

Prawa wyłączne do treści i elementów multimedialnych udostępnianych na Stronie, w szczególności teksty, rysunki, grafiki, logo, ikony, obrazy, pliki audio lub wideo, fotografie, oprogramowanie, prawa w zakresie baz danych a także znak towarowy M Montersi, wchodzące w jego skład elementy graficzne, podlegają ochronie prawnej i przysługują Marcinowi Fickowi lub podmiotom, z którymi zawarł on stosowne umowy. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać praw własności intelektualnej przysługujących właścicielowi Strony lub osobom trzecim.

Zmiany Polityki Prywatności

Zasady określone w niniejszej Polityce prywatności mogą być okresowo aktualizowane przez właściciela Strony, zwłaszcza w  przypadku zmian organizacyjnych, potrzeb wynikających ze zmian technologicznych lub zmian przepisów prawa.

Kontakt w sprawie Polityki Prywatności

Wszelkie uwagi dotyczące Polityki Prywatności należy przesyłać na adres sklep@montersi.pl.

Data ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności

od 23.09.2020 r.